3DR.rs Услови Коришћења Услуге

Ступа на снагу: 12. април 2020.

Ажурирали смо Услове коришћења услуге 12. априла 2020. Више детаља можете да потражите у резимеу најважнијих промена. Ако не прихватате Услове коришћења услуге, више информација о опцијама које имате на располагању потражите путем електронске поште.

Шта је покривено овим условима

Знамо да читање ових Услова коришћења услуге понекад може да буде напорно, али важно је да знате шта можете да очекујете од нас када користите 3dr.rs услуге и шта ми очекујемо од вас.

Ови Услови коришћења услуге одражавају

  • Шта можете да очекујете од нас, где можете да прочитате које услуге пружамо и како
  • Шта очекујемо од вас, где се наводе одређена правила за коришћење наших услуга
  • Садржај услуга, где се описују права интелектуелне својине на садржај наших услуга – било да припадају вама, Voxellab-у или другима
  • У случају проблема или неслагања, где су описана друга законска права која имате и шта можете да очекујете ако неко прекрши ове услове
Важно је да разумете ове услове јер их коришћењем наших услуга прихватате.

Шта можете да очекујете од нас

Пружање разноврсних корисних услуга

Пружамо широк асортиман услуга које су подложне овим условима, укључујући:

  • Пројектовање
  • 3Д скенирање
  •  3Д моделорање
  • Израда прототипа
  • Серијска адитивна производња

Сврха

Пружене услуге и производи су искључиво за професионалну употребу и следеће сврхе: за дијагностицирање, ублажавање, спречавање, лечење или ограничавање штете изазване САРС-ЦОВ-2 или вируса који мутира од њега и резултирајуће болести, COVID-19.
Производи и услуге се не могу користити у незаконите сврхе и изричито је забрањено под условима и условима коришћења наших услуга. Јасно вам је да услуге који VOXELLAB пружа треба да користе друштву, а нису намењене и неће се користити за комерцијалну употребу. 

Ограничење одговорности

С обзиром на ванредне околности у којима Voxellab пружа услуге, Voxellab не представља гаранта за сигурност и ефикасност истих. Voxellab не потврђује да дизајн или компоненте раде правилно или да испуњавају регулаторне захтеве. Ова изјава представља одрицање одговорности, одбрану, одбацивање накнада штете и треба да одражава чињеницу да Voxellab нуди дизајн и израду експерименталних уређаја ради помоћи организацијама и појединцима у ванредним околностима са добром вољом, у максималном обиму својих могућности и знања, али без икакве гаранције.

Шта очекујемо од вас

Слажете се да је дизајн и производ који вам је пружио VOXELLAB или било који појединац повезан са VOXELLAB-ом пружен „КАКО ЈЕ“ и без било каквих обећања или гаранција било које врсте, изричите или подразумеване. Додатно потврђујете да такав дизајн није оценио или одобрио ниједан регулаторни орган. Признајете да разумете разумете потенцијалне ризике употребе произведених производа и изричито преузимате такве ризике. Разумете и слажете се да VOXELLAB и било који појединац повезан са VOXELLAB-ом неће бити одговоран за било какве повреде или штету, укључујући било какве последичне, случајне, индиректне, казнене или посебне штете, настале или проистекле из употребе услуге коју је пружио VOXELLAB.

Садржај услуга

VOXELLAB не промовише, охрабрује или не одобрава непримерено коришћење било које интелектуалне својине. Као одговор на пандемију COVID-19, VOXELLAB даје ограничену неексклузивну лиценцу VOXELLAB-овом садржају који је доступан на овој веб локацији. Ова лиценца не укључује никакво право на коришћење било које VOXELLAB заштитне марке, и не можете да користите било који VOXELLAB заштитни знак без посебног писменог одобрења компаније VOXELLAB за такву употребу. VOXELLAB задржава сва права и привилегије и може повући ову ограничену неексклузивну лиценцу у било које време и по властитој дискрецији VOXELLAB-а.

У случају проблема или неслагања

Све евентуалне неспоразуме и спорове по овом уговору и у вези са њим Voxellab и корисник услуга покушаће да реше споразумно. Уколико то не буде могуће, уговорне стране овим Уговором сагласно уговарају надлежност Привредног суда у Београду.