Опис

Болничко особље често мора користити два пара рукавица како би у потпуности покрило део руку који би могао да буде изложен између краја рукава мантила са једне стране и краја рукавице са друге: једна дубља рукавица да покрије шаку и зглоб до рукава мантила и друга једнократна преко. Ово помоћно заштитно средство служи да олакша заштиту медицинском особљу као и да смањи утрошак рукавица чије су количине тренутно недовољне. Могућа је једноставна дезинфекција овог помоћног средства, брисањем или потапањем у одговарајућ раствор.

Овај уређај не замењује личну заштитну опрему већ је допуњује. Увек користити са рукавицама и медицинским мантилом. Ово је додатно заштитно средство које би увек требало користити уз осталу личну заштитну опрему.

Детаљи

Шифра: CV19005
Димензије: 373x90x7mm
Врста материјала: ТПУ
Врста дела: