Платформа за потраживање брзе израде потрошних и резервних делова медицинских уређаја

Платформа је осмишљена у циљу потраживања брзе израде делова за оспособљавање респиратора и других медицинских апарата потребних за лечење пацијената заражених САРС-КоВ-2 вирусом. 

voxellab-covid19

Позив

Свим здраственим установама које учествују у борби против новог корона вируса

Клинички центри, болнице и друге установе које збрињавају и лече пацијенте оболеле од вируса САРС-КоВ-2 могу потраживати израду различитих резервних и потрошних делова медицинских уређаја који су им потребни да би се оспособили и користили респиратори или друга медицинска опрема потребна за борбу против овог вируса. Пројекат је подржан и финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије, а Voxellab д.о.о. је омогућио његову реализацију.

Процена потребних делова и подношење захтева

Први корак у процесу је креирање корисничког налога, путем којег се могу достављати захтеви. Након креирања налога, потребна је интерна идентификација критичних потрошних делова и средстава чије су количине ограничене, као и делова који могу отказати током употребе уређаја од стране особља установе.
Затев се може односити на израду потрошног и резервног дела уређаја и апарата, али исто тако се може потраживати и свако друго средство или елемент који су потенцијално дефицитарни. Могуће је упутити и захтев за израду новог елемента који може помоћи у раду медицинског особља или лечењу инфицираних пацијената.
Уколико део који се поручује постоји у репозиторијуму, молимо вас да у захтев укључите и референтни број из репозиторијума.

Први корак
0%

Анализа захтева и ажурирање статуса захтева

Мултидисциплинарни тим инжењера на овом пројекту анализира геометрију дела, функционалност, карактеристике материјала и остале захтеве како би одредили да ли је део адекватан за технолошки процес адитивне производње или сродних технологија брзе израде. Ова анализа се ради на основу података које су достављене у захтеву, као што су функционалност, фотографије, димензије, материјал и потребна количина. Статус захтева, као и резултат анализе, можете видети на вашем налогу у било ком тренутку.

Други корак
0%

Реверзни инжењеринг и израда прототипа

Уколико је захтев адекватан и прихваћен, потребно је доставити, по могућству неоштећени, узорак који ће служити да израду рачунарског 3Д модела, неопходног за адитивну производњу. Достављени узорак дигитализујемо технологијом 3Д скенирања, а након тога, процесом реверзног инжењеринга пројектујемо део који је оптимизован за адитивну производњу. На овај начин производња таквих делова се мери у сатима и данима, а не у недељама и месецима као у стандардној индустријској производњи. По потреби могућа је израда и на основу оштећених узорака или детаљних скица. 

Трећи корак
0%

Прототип и производња

Када је пројектовање дела завршено, израђујемо прототип којим се верификује дизајн и проверава функционалност дела. Подносилац захтева врши функционално тестирање дела и предлаже евентуалне промене. Након тестирања, дизајн се може по потреби унапредити или се одмах приступити серијској адитивној производњи. После успешне производње и тестирања, документујемо производњу овог дела у нашем репозиторијуму како би се следеће потражња овог дела убрзала.

Четврти корак
0%